Сумдуудад хийсэн шалгалтын мэдээлэл

2019 оны 2 сарын 26 363

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/04 дугаартай удирдамжийн дагуу цагаан сарын баярыг угтаж Дархан сум, Шарын гол сумын нутаг дэвсгэрт байрлах, мах, махан бүтээгдэхүүний цех, хүнсний үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээний газруудад урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж 20 аж ахуй нэгж байгууллага, 113 иргэнийг хамрууллаа. Шалгалтаар хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, чанар аюулгүй байдалтай холбоотой нийт 92 зөрчил илрүүлж 58 буюу 63%-ийг газар дээр нь арилгуулж нийт 8 нэр төрлийн 130 ширхэг 247,100 мянган төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнд буцаалт хийлгэж, 10 нэр төрлийн 23 ширхэг 76,500 мянган төгрөгийн хэрэглэх хугацаа нь хэтэрсэн түргэн гэмтэх хүнсний бүтээгдэхүүнийг бүтээгдэхүүн хураах устгах тухай актаар хураан авч газар дээр нь устгаж, 1 иргэнд зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу торгууль шийтгэвэрийн арга хэмжээ авч, 146 иргэнд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа. Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ