A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Missing argument 1 for CI_Loader::is_loaded(), called in /home/dainspectiongov/public_html/system/core/Loader.php on line 150 and defined

Filename: core/Loader.php

Line Number: 171

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class

Filename: core/Loader.php

Line Number: 173

 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан зорчих орон зай, төлөвлөлтөд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийлээ.

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан зорчих орон зай, төлөвлөлтөд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийлээ.

2019 оны 10 сарын 11 2486

Шалгалтаар шинээр хийгдэж байгаа явган зам, тохижилтын ажлын зураг төсөлд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан шаардлагыг тусгаагүй, тэргэнцэртэй иргэдэд зориулсан налуу зам нь “Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин” MNS 6055:2009 стандартын шаардлага хангахгүй, хийгдэж байгаа явган хүний зам авто замтай огтлолцох хэсэгт налуу хийж өгөөгүй зэрэг нийтлэг 20 зөрчил илэрч шалгалтын явцад 13 зөрчил арилгуулан ажиллаа.

Илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 7 заалт бүхий албан шаардлага хүргүүлж хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.

Дархан суманд 5 ААН-ийн гүйцэтгэж байгаа явган хүний замын ажлын Барилгын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 2 заалтын  хэрэгжилт 75 хувь, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдрах орчны шаардлагад нийцсэн зураг төсөл зохиох дүрэмийн 3.2 дахь зүйлийн 6 заалтын хэрэгжилт 66.6 хувь байна.

            Хатуу хучилттай авто зам болон, явган хүний замын ажил, зам талбайн тохижилтын ажлын сонгон шалгаруулалт зарлахдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн саадгүй хүрч үйлчлүүлэх нөхцөл, стандартыг хангасан зураг төсөл хийлгүүлэх шаардлагатай байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ