Дархан сумын нийтийн орон сууцнуудад халдваргүйтгэл хийх ажилд хяналт тавьж ажиллаа

2020 оны 2 сарын 19 645

/beta/upload/files/86662713_516458899244500_7779686112506675200_n.jpg

Шинэ коронавируcийн халдвараас сэргийлэх зорилгоор 2020 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрөөс   Дархан сумын нийтийн орон сууцнуудад     халдваргүйтгэл хийх  ажилд хяналт тавьж ажиллаа.15 цагийн байдлаар 5  байгууллагын  46 ажиллагсад Дархан сумын нийтийн орон сууцнуудад  18 автомаксаар, жавелионий 0,03%-ийн уусмалаар нийт 65 байрны 328 орц, 139 зоорийн давхарт халдваргүйтгэл хийсэн. Ажиллагсад хөдөлмөрийн хамгааллын хувцасыг бүрэн өмссөн,  хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын зааварчилгааг авч ажиллаж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ