Тариалангийн талбайд сортын хянан баталгаа хийлээ

2020 оны 9 сарын 28 352

МХЕГ-ын дэд даргын баталсан 2020 оны 01/184 дугаартай удирдамжийн дагуу Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 1 байгууллага, 12 ААН, 3 иргэний тариалсан 2771 га талбайд сортын хянан баталгаа хийсэн. Үүнээс 1279.6 га талбайн ургац хянан баталгаанд тэнцэж, 1425.8 га талбайн ургац тэнцээгүй байна. Сортын хянан баталгаанд тэнцсэн байгууллага, ААН-ийн ургацаас 2021 онд тариалах үрийн нөөцийг бүрдүүлэх хяналт шалгалтын ажил үргэлжлэн хийгдэж байна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ