Сарын аяны хүрээнд сургалт зохион байгууллаа

2020 оны 10 сарын 1 352

“Цөмийн технологи, цацрагийн хамгаалалт,аюулгүй байдал” сэдэвт сарын аяны хүрээнд 2020 оны 09 дүгээр сарын 30-ний өдөр тус газрын цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХК-ийн цацрагтай ажилладаг инженер техникийн 10 ажилтанд “мэргэжлийн шарлагын тунгийн гүйцэтгэлийн гэрээ”, “хувийн дозиметрийг зөв ашигласнаар үүсэх давуу талууд”, “радоны цацрагийн хуримтлал түүнээс хамгаалах нь” зэрэг сэдвээр сургалтыг зохион байгууллаа.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ