A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Missing argument 1 for CI_Loader::is_loaded(), called in /home/dainspectiongov/public_html/system/core/Loader.php on line 150 and defined

Filename: core/Loader.php

Line Number: 171

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class

Filename: core/Loader.php

Line Number: 173

 2019 хийгдэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

2019 хийгдэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/175 дугаар тушаалаар баталсан Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2019 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.
 
 
 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 2019 онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах ЭНДЭЭС эсэхээ  үзнэ үү. 
 
 
 
Хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалт баталсан Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 116 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.
 
 
 
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө баталсан МХЕГ-ын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн A/ 175 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.
 
2019 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хэвлэсэн огноо: 2019-02-25
Хяналтын байгууллага Шалгалтын объектын тоо
/давхардалгүй/
Зөвлөн туслах үйлчилгээ 
үзүүлэх объектын тоо
/давхардалгүй/
Шалгуулагч этгээд 11,392
Шалгуулагч этгээдийн тоо /давхардалгүй/ 7864 4741
Объектын тоо /давхардалгүй/ 9669 5486
Объектын тоо
/хяналтын байгууллагаар давхардалтай/
431 230
 Объектын тоо
/хяналтын чиглэлээр давхардалтай/
554 256
Аймгийн дүн 431 230
1 Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 431 230

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ