Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай тусламж, халдварт, хүүхдийн тасаг тэдгээрийн тусгаарлах өрөө болон ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, түргэн тусламжийн машин, эм хангамжийн бэлэн байдалд 2019 оны 2 дугаар сарын 02, 04-ний өдөр эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал, эм биобэлдмэл, авто тээврийн хяналтын чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх хяналт хийж, зөвлөмж өгч ажиллалаа.

Гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээр Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжил худалдааг дэмжих төслийн хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Лабораторийг Сайжруулах чиглэлээр ажиллаж байна....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ