Tовч танилцуулга үйл ажиллагаа ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС Мэргэжлийн хяналтын газрын захиргаа аж ахуйн тасаг нь хүний нөөцийн удирдлага, хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, байгууллагын стратеги төлөвлөлт, үр дүнд суурилсан хяналт үнэлгээ хийх, мэдээлэл харилцаа, сургалт сурта?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ