ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА Хүн амын амьдарч буй орчны эрсдлийг хянах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах, хүн малын гоц халдварт өвчин, хордлогоос сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, эмнэлэг урьдчилан сэргийлэх, боловсрол соёл шинжлэх ухааны байгууллагуудын болон мал эмнэлэг, газар та...
Хүнсний чиглэлийн үйлдвэрлэл шинээр эрхлэхэд тавигдах шаардлага Хүнсний үйлдвэрлэл. Хүнсний худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэж буй иргэд, аж нэгжүүдийн анхааралд...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ