Эрхэм зорилго

Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь аймгийн нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэнд төрийн захиргааны хяналт тавих замаар иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай ажил үйлчилгээг хэрэглэх, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, бизнес эрхлэгчдийн таатай орчныг бүрдүүлэх эрхэм зорилготой.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ