ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА АЙГАЛЬ ОРЧИН, ДЭД БҮТЭЦ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС Хот байгуулалт, барилга, инженерийн байгууламж, өргөх механизм, эрчим хүч, авто зам, тээвэр, мэдээлэл холбоо, хэмжил зүй, байгаль орчин, геологи уул уурхайн чиглэлээр хяналт шалгалт явуулан аймгийн хэмжээнд өмчийн хэлбэр...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ