A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Missing argument 1 for CI_Loader::is_loaded(), called in /home/dainspectiongov/public_html/system/core/Loader.php on line 150 and defined

Filename: core/Loader.php

Line Number: 171

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class

Filename: core/Loader.php

Line Number: 173

 Сул гарсан орон тооны талаарх мэдээлэл

Сул гарсан орон тооны талаарх мэдээлэл

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАРТ

СУЛ ГАРСАН ОРОН ТОО, АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАРЛАЛ

 

2020.08.14

 №

Сул орон тоо

Нэгжийн нэр

Тоо

Тавигдах шаардлага

1

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс

1

Эрүүл ахуй, халдвар судлаач их эмч, нийгмийн эрүүл мэнд судлалч мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

2

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс

1

Хими, экологи, хүрээлэн буй орчин судлал мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

3

Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс

1

Хүний их эмч мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

4

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс

1

Эрүүл ахуй, халдвар судлаач их эмч, нийгмийн эрүүл мэнд судлалч мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

5

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Эрүүл ахуйч их эмч, эрүүл ахуйч эпидемиологич, нийгмийн эрүүл мэнд судлалч, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

6

Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

2

Геологич инженер, уул уурхайн ашиглалтын технологи, ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи, уул уурхайн маркшейдер мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

7

Харилцаа, холбооны хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Цахилгаан холбооны инженер, утасгүй холбооны инженер, сүлжээний технологи, системийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

8

Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Авто инженер, механик инженер, зүтгүүрийн аж ахуй мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

9

Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Инженер /сэргээгдэх эрчим хүч, дулаан, цахилгаан, газрын тос, электроник, автоматжуулалт/, физик, хэмжил зүйч мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

10

Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Инженер, эрх зүйч мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

11

Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Механик инженер, гидромеханик мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

12

Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Усан хангамж, ариутгах татуургын инженер, барилгын инженер, хүрээлэн буй орчны инженер мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доош гүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

13

Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Газрын тосны инженер мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

14

Хэлтсийн дарга

Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс

1

Эрх зүйч, мэргэжлийн хяналтын чиг үүрэгт хамаарах бусад мэргэжилтэй, ахлах мэргэжилтэн, түүнтэй адилтгах албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

НИЙТ

15

 

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ