САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛОВ.

2019 оны 4 сарын 2 195

 

МХЕГ-ын ДБХГ, ХНХТХГ, БОГУУХГ-аас 2019.04.01-2019.05.01-ний хооронд зохион байгуулж буй “Эрүүл, аюулгүй орчинд таны оролцоо”, “Иргэдийн оролцоотой байгаль орчны хяналт” сарын аяны нээлтийн арга хэмжээг 2019.04.01-ний өдөр Дархан суманд зохион байгууллаа. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын орлогч А.Түвшинбат аяны нээлтийн үйл ажиллагааг эхлүүлж, арга хэмжээнд аймгийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын салбар зөвлөл, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, аймгийн Үйлдвэрчний эвлэл, Ажил олгогч эздийн холбоо, Онцгой байдлын газар, ДДЦС ТӨХК, ДДС ТӨХК, ЦДҮС ТӨХК-ийн ТБС, Дархан Төмөрлөгийн үйлдвэр ХК, Дархан Ус суваг ХК, Уулс ноён ХХК зэрэг Дархан-Уул аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 24 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 250 гаруй ажилтан албан хаагчид оролцлоо. Аймгийн МХГ-аас сарын аяны хүрээнд хийх ажлаа танилцуулж, 33 төрлийн 600 гаруй зөвлөмж, гарын авлага тарааж, хяналт шалгалтад ашиглаж байгаа 20 гаруй төрлийн багаж хэрэгслийн үзэсгэлэн гаргаж сурталчиллаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ