“Эрүүл аюулгүй орчин-Таны оролцоо, иргэдийн оролцоотой байгаль орчны хяналт” сарын аяны хүрээнд

2019 оны 4 сарын 8 874

“Эрүүл аюулгүй орчин-Таны оролцоо, иргэдийн оролцоотой байгаль орчны хяналт” сарын аяны хүрээнд Дархан-Уул аймагт дэд бүтцийн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 36 аж ахуйн нэгж байгууллагын 47 инженер техникийн ажилчдад  мэдээлэл хүргэх, заавар зөвлөгөө өгөх, учирч болох аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн 10 улсын байцаагч 2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр  сургалтыг зохион байгууллаа. 

Сургалтыг Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад дотоодын хяналтыг хэрэгжүүлэх, Ажилтын нийгмийн хамгааллыг сайжруулахад анхаарах асуудлууд, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, Барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журам, Авто тээвэр, өргөх байгууламжийн техникийн аюулгүй ажиллагаа, Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6654:2017, Харилцаа холбооны хамгаалалтын зурвас газрын тухай, Авто зам засвар арчлалтын ажлын үед зам хаах, хөдөлгөөний урсгал чиглэлийг өөрчлөхөд анхаарах тухай, Барилга угсралтын ажилд илэрч байгаа зөрчил, дутагдал зэрэг сэдвүүдээр сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.  

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ