Сарын аяны хүрээнд авто замын чиглэлээр

2019 оны 4 сарын 23 528

“ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИН-ТАНЫ ОРОЛЦОО”, “ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ-БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ”  сарын аяны хүрээнд Дархан-Уул аймагт ОДНД ХХК-ийн гүйцэтгэж байгаа Ангаахын уулзарын өргөтгөл, шинээр барьж байгаа 0,226 км авто замын барилга угсралтын ажилд  МХЕГ-ын 01/16 удирдамжийн дагуу урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийлээ. Шалгалтаар авто замын суурийн доод үеийн нягтыг элсэн конусын аргаар тодорхойлоход техникийн шаардлагад заасан хэмжээнд хүртэл нягтаруулсан байна. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ