Траншейны таг!!!

2019 оны 4 сарын 23 894

"Эрүүл аюулгүй орчин - Таны оролцоо" сарын аяны хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Дархан сум, Шарын гол сумд байрлах  инженерийн шугам сүлжээний худгийн тагны аюулгүй байдалд урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг Ус суваг ХК, Мэдээлэл холбооны сүлжээ, Дархан Дулааны сүлжээ ТӨХК, Дулаан шарын гол ТӨХК-ийн инженер техникийн ажилтнуудтай хамтран хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг хэрхэн арилгах талаар холбогдох албан хаагчдад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.

Мөн өөрсдийн эзэмшлийн зам талбайн орчимд үзлэг шалгалт хийж, хүүхэд худагт унах, цахилгаанд цохиулах аюул эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхийг Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас зөвлөж байна. Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.... Бид үр дүнг эргэн мэдээлэх болно.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ