"ИРГЭН ТАНЫ ТӨЛӨӨ-МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ" сэдэвт сарын аяны нээлт

2019 оны 5 сарын 2 413

ЭИХХЦХХэлтэс, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтаас 5-р сарын 1-нээс 31-ны хооронд зохион байгууллагдах "ИРГЭН ТАНЫ ТӨЛӨӨ-МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ" сэдэвт сарын аяны нээлтийг Улаанбаатар Төмөр замын Дархан  өртөөний ачих буулгах хэсгийн талбайд хийлээ.Нээлтэнд 32 иргэн, 12 аж ахуйн нэгж, байгууллага оролцов.Арга хэмжээний үеэр гүний хяналтанд хамрагдсан бараа бүтээгдэхүүн, бичиг баримтын бүрдүүлэлт, 11 хяналтын хуудсыг сурталчлан 4 чиглэлээр 14 төрлийн 160ш гарын авлага, зөвлөмж боловсруулан тарааж, лабораторид ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмж, нийлэг уут хэмжигч, цацрагийн үүсгүүр, рентген багаж, тоног төхөөрөмжөөр үзэсгэлэн гаргаж  мэдээлэл өгч ажиллаа.

 

зөвлөмж тараан бусад холбогдох асуудлаар мэдээлэл өгч ажиллаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ