Шарын гол сумын эрүүл мэндийн байгууллагуудад

2019 оны 5 сарын 10 230

Шарын гол сумын эрүүл мэндийн байгууллагуудад "Эрүүл мэндийн байгууллагад тавигдах ерөнхий шаардлага стандарт" сэдэвт салбарын сургалтыг Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын эм,биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч П.Даваацэрэн, эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Т.Мөнхцэцэг нар зохион байгууллаа. Сургалтын үеэр Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаарх зөвлөмж, Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага, Эмийн жор бичилтийн стандартын талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ