“ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИН-ТАНЫ ОРОЛЦОО”, “ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ-БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ”

2019 оны 5 сарын 14 264

“ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИН-ТАНЫ ОРОЛЦОО”, “ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ-БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ”  сарын аяны хүрээнд 2019 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Замын цагдаагийн тасгийн нийт бие бүрэлдэхүүнд аймгийн МХГ-аас сургалт зохион байгуулж, байгаль орчны  улсын байцаагч “Химийн хорт болон аюултай ачаа тээвэрлэлт”,  авто замын хяналтын улсын байцаагч “Авто замын төлөв байдал” сэдэвт илтгэл тавьж, сарын аяны талаар мэдээлэл өглөө. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ