Худалдан авагч иргэдэд зориулсан зөвлөмж

2017 оны 6 сарын 8 635

ИРГЭН ТА САВЛАСАН ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАХДАА:

Ø Савласан бүтээгдэхүүний хаяг, шошго дээр /кг, ,мл, л/ гэсэн хэмжлийн нэгжийг зөв бичсэн эсэх:

Ø Сав, боодлыг задлах буюу эвдэхгүйгээр савласан, боосон эсэх:

Ø Савласан бүтээгдэхүүний жингийн зөвшөөрөгдөх хэлбэлзлийн утга /±.../-ыг сав, боодол дээр нь тэмдэглэсэн эсэх: 

Ø Савласан бүтээгдэхүүнийг жин болон хуваарьт шилэн саваар хэмжсэн бодит утга нь хаяг, шошгон дээр тэмдэглэсэн утгын зөвшөөрөгдөх хэлбэлзлийн хязгаартай тохирч байгаа эсэх:  

Ø Савласан бүтээгдэхүүнийг жинлэх жин, туухай, хуваарьт шилэн сав нь улсын баталгаатай эсэхийг ШАЛГАЖ БАЙНА УУ

       Савласан бүтээгдэхүүний жин хэмжээ, хэмжих хэрэгслийн хэмжилзүйн үзүүлэлтэнд эргэлзэж байвал тухайн худалдааны төв, дэлгүүр, захын хяналтын жингээр хянаж үзээрэй.

       Худалдан авсан бүтээгдэхүүний жин хэмжээ, хэмжих хэрэгсэлтэй холбоотой зөрчил гарвал Говь-алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт хандан шийдвэрлүүлж болно. 

 

        ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН

        ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ